Ochrana osobních údajůy

Prohlášení o ochraně soukromí

Respektujeme Vaše právo na soukromí. Tato politika shrnuje, jaké osobní údaje můžeme shromažďovat a jak můžeme se získanými informacemi nakládat. Tato politika rovněž popisuje další důležitá témata týkající se vašeho soukromí.


Sbírání údajů

Shromažďujeme pouze ty osobní údaje (např. jméno, titul, název společnosti, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které dobrovolně poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailové korespondence.

Shromažďujeme dále obecné informace (např. typ prohlížeče, který používáte, soubory, které požadujete, název domény a země, ze které budete informace požadovat) s cílem zlepšit naše webové stránky, aby lépe sloužily vašim potřebám.


Použití informací

Než začneme shromažďovat jakékoliv osobní údaje, nabídneme vysvětlení pro případné užití vašich údajů. Informace, které nám poskytnete budou použity ke zpracování Vaší objednávky produktů a služeb, dále k odpovědím na na Vaše dotazy, abychom vám mohli poskytnout požadované informace o produktech a službách. Můžeme také tyto údaje použít k zasílání informací o produktech nebo služebách, pokud jste o tyto informace výslovně požádali.


Další důležité informace

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Nebereme na sebe žádnou odpovědnost za obsah nebo za ochranu osobních údajů na odkazovaných stránkách. Kromě toho mohou některé z našich webových stránek obsahovat "cookies", což jsou údaje, které mohou být odeslány do vašeho webového prohlížeče a uložené ve vašem počítači. To umožňuje našemu serveru "rozpoznat" vaši opakovanou návštěvu našich webových stránek v budoucnu. Většina webových prohlížečů může být nakonfigurována tak, aby nepřijímali cookies, nebo aby Vás prohlížeč informoval o zaslání nebo přijetí cookie.

V případech, kdy to vyžaduje zákon může být nutné, abychom poskytli Vaše osobní údaje příslušným orgánům.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto zásad o ochraně osobních údajů kdykoli v budoucnu. V takovém případě budeme okamžitě reflektovat příslušné změny na těchto webových stránkách.